Người Lao Động Có Thể Đổi Việc Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Không?

Trong quá trình làm việc sẽ có những thay đổi không lường trước được và đôi khi chúng ta phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp, do đó có thể cần đổi việc trong trường hợp khẩn cấp. Với người lao động tại Nhật Bản, một đất nước nổi tiếng với hệ thống lao động chặt chẽ và quy định rõ ràng, câu hỏi về khả năng đổi việc trong tình huống khẩn cấp được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này cùng TOKUTEIGINO nhé. 

Luật pháp liên quan đến việc đổi việc trong trường hợp khẩn cấp

Liên quan đến việc chuyển đổi công việc của Người lao động (NLĐ) theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ), theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012 và Điều 8 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ, Nhà sử dụng lao động (NSDLĐ) được ủy quyền tạm thời chuyển đổi NLĐ sang thực hiện công việc khác so với nhiệm vụ đã quy định trong HĐLĐ.

Các trường hợp này thường xuất phát từ những khó khăn đột xuất như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; và các tình huống khác như áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố về điện, nước; hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Luật pháp cho phép đổi việc trong trường hợp khẩn cấp
Luật pháp cho phép đổi việc trong trường hợp khẩn cấp

Hệ thống pháp luật lao động đã đặt ra các quy định chi tiết để quy định việc NSDLĐ có quyền tạm thời chuyển đổi NLĐ sang thực hiện công việc khác khi cần thiết. Điều này giúp NSDLĐ xác định được những trường hợp mà họ có quyền thực hiện chuyển đổi tạm thời để đối mặt với các tình huống khẩn cấp, đồng thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền lực của NSDLĐ trong việc điều chuyển NLĐ một cách đơn phương và ảnh hưởng đến công việc bình thường của NLĐ.

Như vậy có thể thấy, trong trường hợp khẩn cấp, người lao động có quyền đổi việc theo quy định của luật pháp lao động. Tuy nhiên, việc đổi việc trong trường hợp khẩn cấp phải tuân thủ các quy định cụ thể của pháp luật và điều kiện cần thiết phải được đáp ứng.

Các trường hợp khẩn cấp nào NLĐ được đổi việc?

Trong môi trường làm việc tại Nhật Bản, có một số trường hợp khẩn cấp mà người lao động (NLĐ) có thể xem xét khả năng đổi việc. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm hợp đồng làm việc, quy định của công ty, và luật lệ lao động. Dưới đây là một số trường hợp khẩn cấp mà NLĐ có thể xem xét đổi việc:

 • Vấn Đề Sức Khỏe: Nếu NLĐ gặp vấn đề sức khỏe và không thể tiếp tục công việc hiện tại, họ có thể xem xét khả năng chuyển sang một công việc phù hợp với tình trạng của bản thân
 • Tình Huống Gia Đình: Trong trường hợp có sự thay đổi lớn trong tình hình gia đình, như bệnh nặng hoặc vấn đề gia đình, NLĐ có thể xem xét việc đổi việc để có thời gian chăm sóc và hỗ trợ cho gia đình.
 • Tình Huống Khẩn Cấp Khác: Có các trường hợp khẩn cấp khác như thảm họa tự nhiên, tình trạng khẩn cấp quốc gia, hoặc các sự kiện đặc biệt ngoài dự kiến có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc của NLĐ.
 • Không Phù Hợp với Môi Trường Làm Việc: Nếu NLĐ phát hiện môi trường làm việc hiện tại không phù hợp với sức khỏe tinh thần hoặc không đáp ứng đúng với mong muốn và nhu cầu cá nhân, họ có thể xem xét việc đổi việc để tìm kiếm một môi trường làm việc tích cực hơn.
Các tình huống khiến người lao động Luật pháp cho phép đổi việc trong trường hợp khẩn cấp
Các tình huống khiến người lao động Luật pháp cho phép đổi việc trong trường hợp khẩn cấp

Trong tất cả các trường hợp, quan trọng nhất là NLĐ nên thảo luận với nhà quản lý hoặc bộ phận nhân sự để hiểu rõ hơn về quy trình đổi việc. Đồng thời, có thể chia sẻ với đại diện pháp lý hoặc chuyên gia lao động để giúp NLĐ có hướng đi mới tốt hơn.

Người lao động có thể đổi việc trong trường hợp khẩn cấp như thế nào?

Trong trường hợp khẩn cấp, người lao động tại Nhật Bản có thể đối mặt với nhiều tình huống và quy định khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện hợp đồng làm việc, quy định của công ty, và luật lệ lao động tại Nhật Bản. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần lưu ý khi đổi việc trong trường hợp khẩn cấp:

Hợp Đồng Lao Động

Một trong những văn bản quan trọng định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động là hợp đồng lao động. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, người lao động có thể xem xét điều khoản trong hợp đồng lao động liên quan đến việc Đổi việc trong trường hợp khẩn cấp. Tùy thuộc vào nội dung của hợp đồng, có thể có các quy định rõ ràng về khả năng đổi việc trong tình huống khẩn cấp.

Quy định nội bộ công ty

Ngoài việc xem xét hợp đồng lao động, người lao động cũng nên kiểm tra các quy định nội bộ của công ty mình. Có một số doanh nghiệp có quy tắc riêng về việc đổi việc trong tình huống khẩn cấp. Nhân viên cần nắm rõ các quy định này và tuân thủ các quy định để thực hiện đổi việc một cách chính xác và hợp lý.

Đổi việc trong trường hợp khẩn cấp căn cứ theo quy định công ty
Đổi việc trong trường hợp khẩn cấp căn cứ theo quy định công ty

Liên hệ với công ty môi giới lao động

Người lao động có thể liên hệ với các công ty môi giới lao động để tìm kiếm công việc mới trong trường hợp khẩn cấp. Những đơn vị này có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc tìm kiếm và phân phối nguồn lao động. Việc liên hệ với công ty môi giới lao động có thể giúp người lao động tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm mới trong thời gian ngắn.

Thảo luận với nhà quản lý hoặc sếp

Trong trường hợp khẩn cấp, người lao động cũng có thể thảo luận và trao đổi với nhà quản lý hoặc sếp của mình về tình huống đang đối mặt và sự cần thiết của việc đổi việc. Họ sẽ cung cấp các giải pháp hỗ trợ hoặc đề xuất các công việc thay thế phù hợp cho người lao động.

Quy trình và thủ tục đổi việc trong trường hợp khẩn cấp

Việc đổi việc trong trường hợp khẩn cấp đòi hỏi một quy trình và thủ tục cụ thể. Dưới đây là một quy trình đơn giản và đề xuất các bước cần thiết:

 • Xác định tình huống khẩn cấp: Đầu tiên, người lao động phải xác định rõ tình huống khẩn cấp mà họ đang đối mặt. Điều này có thể bao gồm sự thiếu công việc, mất việc làm, hoặc môi trường làm việc không an toàn.
 • Tìm hiểu quy định và quyền lợi: Người lao động cần tìm hiểu các quy định và quyền lợi liên quan đến  đổi việc trong trường hợp khẩn cấp. Điều này bao gồm việc nghiên cứu luật pháp lao động và xem xét hợp đồng lao động và quy định nội bộ công ty.
 • Liên hệ và thương lượng: Người lao động cần liên hệ và thương lượng với các bên liên quan, bao gồm công ty môi giới lao động, nhà quản lý hoặc sếp, và các đối tác có thể giúp đỡ.
 • Đồng ý với công việc mới: Khi đã tìm ra công việc mới, người lao động cần đồng ý với công ty mới và xác nhận các điều kiện, hợp đồng và thời gian làm việc.
 • Thông báo và hoàn tất thủ tục: Cuối cùng, người lao động cần thông báo với công ty cũ và hoàn tất các thủ tục chấm dứt quan hệ lao động cũ, bao gồm việc ký kết các giấy tờ cần thiết, trả lại tài sản công ty và giải quyết các khoản công nợ.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động khi đổi việc trong trường hợp khẩn cấp

Khi đổi việc trong trường hợp khẩn cấp, người lao động có quyền và nghĩa vụ cần tuân thủ. Dưới đây là một số quyền và nghĩa vụ quan trọng:

 • Quyền tìm kiếm công việc mới: Người lao động có quyền tìm kiếm công việc mới trong trường hợp khẩn cấp. Họ có thể liên hệ với các công ty môi giới lao động, tham gia các trang web tìm việc, và sử dụng các nguồn thông tin khác để tìm kiếm việc làm phù hợp.
 • Nghĩa vụ thông báo cho công ty cũ: Người lao động có nghĩa vụ thông báo cho công ty cũ về quyết định đổi việc trong trường hợp khẩn cấp. Thông báo này phải tuân thủ các quy định của hợp đồng lao động và các quy định nội bộ công ty.
 • Nghĩa vụ hoàn tất thủ tục: Người lao động có nghĩa vụ hoàn tất các thủ tục chấm dứt quan hệ lao động với công ty cũ. Bao gồm việc ký kết các giấy tờ cần thiết và trả lại tài sản công ty.
 • Quyền nhận các quyền lợi pháp lý: Người lao động có quyền nhận các quyền lợi pháp lý và tiền lương được thuộc về họ theo quy định của luật pháp lao động và hợp đồng lao động.

TOKUTEIGINO – Đối tác đáng tin cậy cho người lao động Việt

TOKUTEIGINO là đối tác hàng đầu trong lĩnh vực Xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Nhật Bản, cam kết không chỉ mang đến cơ hội việc làm lâu dài mà còn đảm bảo sự chăm sóc và hỗ trợ toàn diện cho người lao động (NLĐ). Một trong những cam kết hàng đầu của chúng tôi là việc hỗ trợ NLĐ trong trường hợp khẩn cấp và cần thay đổi công việc.

Trong môi trường làm việc đầy biến động, chúng tôi hiểu rõ rằng có những tình huống khẩn cấp có thể làm thay đổi đột ngột kế hoạch nghề nghiệp của bạn. Vì vậy, TOKUTEIGINO đã xây dựng một chính sách hỗ trợ đặc biệt để giúp NLĐ đối mặt với những thách thức này.

TOKUTEIGINO hỗ trợ đổi việc trong trường hợp khẩn cấp
TOKUTEIGINO hỗ trợ đổi việc trong trường hợp khẩn cấp

Chúng tôi tự hào với chính sách linh hoạt, nơi mà NLĐ có quyền tạm thời chuyển đổi công việc khi gặp khó khăn đột ngột, bao gồm các tình huống như thiên tai, dịch bệnh, hay các sự kiện ngoại ý khác. Điều này giúp NLĐ không chỉ bảo vệ quyền lợi của mình mà còn tạo điều kiện cho sự phục hồi nhanh chóng và ổn định trong sự nghiệp.Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi NLĐ đều được hỗ trợ một cách đầy đủ, từ thời kỳ làm việc thường ngày đến những tình huống khẩn cấp.

Kết luận

Cuộc sống là một hành trình đầy thách thức và không ngừng biến động. Trong những thời điểm khẩn cấp, khả năng thích ứng và đối mặt với những thay đổi là điều cần thiết. Với người lao động tại Nhật Bản, việc hiểu rõ về khả năng đổi việc trong trường hợp khẩn cấp không chỉ là một kiến thức hữu ích mà còn là chìa khóa mở ra những cơ hội mới trong hành trình công việc.

Nếu có bất kỳ băn khoăn hoặc lo lắng nào về chương trình xuất khẩu lao động, độc giả có thể liên hệ TOKUTEIGINO 091 33 99 416 để được tư vấn chi tiết.

 • Địa chỉ: Tầng 2 số 30/46, Hưng Thịnh, X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Hotline: 091 33 99 416

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

096 198 28 04