Author Archives: phuong

Cơ Hội Nghề Nghiệp Và Phát Triển Sau XKLĐ Nhật

Cơ hội nghề nghiệp và phát triển sau khi kết thúc hợp đồng làm việc và...

Thuế Khi Làm Việc Tại Nhật Bản TTS Cần Đóng Những Loại Nào?

Theo quy định của chính phủ Nhật Bản, tất cả du học sinh hay TTS...

Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Ngân Hàng Cho Lao Động Tại Nhật Bản

Khi đi xuất khẩu lao động, việc mở tài khoản ngân hàng được coi là...

Hỗ Trợ Tâm Lý Cho Người Lao Động Tại Nhật Bản Như Thế Nào?

Trong cuộc sống hối hả và áp lực công việc, người lao động tại Nhật...

Hỗ Trợ Giải Quyết Khó Khăn Trong Công Việc Tại Nhật Bản

Khi đi xuất khẩu lao động sang Nhật, ngoài việc tìm hiểu văn hóa Nhật...

Bảo Hiểm Y Tế Và Tai Nạn Cho Người Lao Động Tại Nhật

Trong bối cảnh môi trường lao động ngày càng phức tạp và đa dạng, việc...

Khóa Học Nâng Cao Kỹ Năng Cho Người Lao Động Đi Nhật

Trước khi đi xuất khẩu lao động, việc tham gia các khóa học nâng cao...

Chuẩn Bị Tài Chính Trước Khi Đi Và Khi Đang Ở Nhật Bản?

Việc chuẩn bị tài chính trước khi bắt đầu đi xuất khẩu lao động Nhật...

Hoạt Động Giải Trí Và Giao Lưu Cộng Đồng Tại Nhật Có Không?

Trong cuộc sống hiện đại tại Nhật Bản, nơi mà công việc thường xuyên mang...

Người Lao Động Có Thể Đổi Việc Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Không?

Trong quá trình làm việc sẽ có những thay đổi không lường trước được và...

Có Chương Trình Hỗ Trợ Tìm Chỗ Ở Khi Mới Đến Nhật Bản Không?

Khi bắt đầu hành trình mới tại đất nước Mặt Trời Mọc, một trong những...

Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Của Người Lao Động Khi Làm Việc Ở Nước Ngoài

Hằng năm, người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về hơn hai...

G

096 198 28 04